?

Log in

No account? Create an account

4th
12:56 am: Ռեվանշիստներն ընդդեմ հաճախորդների  5 comments
6th
08:39 pm: Ինչպես չխաբելով՝ խաբել  2 comments
8th
11:18 pm: Ձայնս կտամ ԲՀԿ-ին, եթե ապաշխարհեն ...-ից  3 comments
10th
02:02 am: Չբավարարվածներ  3 comments